De Geheime Tuin

Kinderopvang waar buiten gewoon is

Filosofie

Stacks Image 1805
De individuele ontwikkeling van het kind en natuurbeleving staan bij ons centraal. Ieder kind is uniek en beschikt over eigen talenten. Dat is het uitgangspunt voor de manier waarop wij naar kinderen kijken en hen benaderen.

De aandacht voor de kinderen staat voorop, waarbij de structuur van een vast dagritme voor de nodige duidelijkheid zorgt. Wij streven ernaar om het aantal regels, zoveel als dat mogelijk is, te beperken. De kracht zit vooral in het goede voorbeeld van de volwassenen. Kijken wat er kan en mogelijk is, is volgens ons in pedagogisch opzicht beter, dan het gedrag simpelweg te verbieden.

De dagen hebben een sterk ritmisch verloop. Naast het vrije spel is er aandacht voor het geleide spel, zoals knutselen, tekenen en broodbakken. Lichamelijke activiteit, zoals het vrije spel, wordt afgewisseld met momenten van rust, samen rond de tafel zitten en luisteren naar een verhaal. Elke dag herhalen wij een aantal vaste bezigheden, waardoor ritme en rust ontstaat. Wij werken ook met een ‘gastdocenten’ die bijvoorbeeld een serie kinderyoga-lessen of muziek op schoot verzorgen voor onze peuters.

Wij werken vanuit een pedagogisch werkplan waarmee zowel het cognitieve vermogen van de kinderen worden aangesproken als ook hun creativiteit en sociale vermogen. Daarnaast vinden wij 'hechting', de behoefte van het kind om de nabijheid te zoeken van één of meerdere specifieke personen, heel belangrijk. Hechting speelt een zeer belangrijke rol bij de ontwikkeling van een kind en is essentieel voor een goede emotionele en sociale ontwikkeling. Bij ons hebben medewerkers contracten met vaste uren en werken zij op vaste dagen op een eigen groep. Wij voeden de baby’s op schoot in plaats van in een kinderstoel om werkelijk contact aan te gaan met het kind. Door continuïteit in bezetting en werkelijk contact, creëren wij een omgeving waarin het kind zich veilig kan hechten.
 • Doelstelling

  Open or Close
  Ieder kind heeft recht op een leefomgeving, waarin de mogelijkheden aanwezig zijn om zijn of haar individuele kwaliteiten te ontwikkelen. Deze kwaliteiten zijn in het kind aanwezig en willen in de wereld uitgedrukt worden. Basisbehoeftes, zoals eten en drinken, een veilig dak boven het hoofd en warme kleding, zijn van essentieel belang om deze kwaliteiten tot uiting te laten komen. Wanneer deze voorwaarden aanwezig zijn, kunnen de kinderen gaan spelen, leren en zich verder ontwikkelen.

  Wij gaan ervan uit, dat het kind die aspecten ontwikkelt, waar hij of zij talent voor heeft. Dat doet het kind op zijn of haar eigen manier en in een eigen tempo. Wij bieden het kind de ruimte en de begeleiding die het daarbij nodig heeft. Dit doen wij door het kind te stimuleren in zijn of haar individuele mogelijkheden en door een veilige omgeving te creëren die uitnodigt tot spel. Deze manier van werken vereist een bijzondere gevoeligheid en openheid van de groepsleiding, die met zorg en aandacht kiezen voor en geselecteerd worden door Kinderopvang De Geheime Tuin.

  De Geheime Tuin biedt kinderen een plek, waar zij van ‘overleven’ naar ‘leven’ kunnen gaan. Een plek waar zij kunnen spelen, leren en genieten, zodat zij zich kunnen ontwikkelen tot vrije, evenwichtige mensen.

  Kinderopvang De Geheime Tuin draagt deze doelstellingen ook extern uit. Dit doen wij door:

  1. Het organiseren van bijeenkomsten over kind gerelateerde onderwerpen;
  2. Regionaal en landelijk samenwerken met personen en organisaties die de belangen behartigen van het (jonge) kind, zoals de Vereniging Antroposofische Kinderopvang;
  3. Het ondersteunen van Stichting Lalia Ralia die zich inzet voor kinderopvang en onderwijs in Marokko, www.lalia-ralia.com.
 • Ons Team

  Open or Close
  Bij De Geheime Tuin werken vaste, zorgvuldig geselecteerde leidsters. Zij passen bij de cultuur en de persoonlijke aanpak van De Geheime Tuin en zijn stuk voor stuk een aanvulling door de kwaliteiten die zij meebrengen.

  De basis van elke leidster is minimaal Pedagogisch Werker (PW) MBO3-niveau. De meeste leidsters zijn echter hoger geschoold, zoals Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH), Pedagogiek, Pabo en Muziektherapie. Meestal nemen de leidsters kennis en ervaring mee op gebieden, die een aanvulling zijn voor het kinderdagverblijf zoals (kinder)yoga, natuurbeleving, voeding, muziek en mindfulness. Wij hebben ook een pedagogisch coach, Aniet Bergé, in huis die zowel ouders en leidsters kan ondersteunen bij pedagogische- en opvoedkundige vraagstukken.

  De Geheime Tuin streeft ernaar dat alle leidsters zo breed mogelijk zijn opgeleid en werken vanuit hun eigen kracht en kwaliteit. Om deze reden biedt De Geheime Tuin de leidsters de mogelijkheid om hun kennis uit te breiden aan de hand van interne en externe cursussen en individuele ontwikkelingstrajecten.

  Naast het vaste team werken wij met vaste invalkrachten. Onze invalploeg bestaat eveneens uit zorgvuldig geselecteerde leidsters met een ‘bewuste’ levenshouding

  De Geheime Tuin draagt het Kwaliteitsmerk Groen Kinderopvang. Dit betekent onder andere dat wij een aantal Groen-Cement-metselaars in huis hebben, namelijk Anne Kristal Bankert en Anne van Rossum. Naast hun werk als pedagogische medewerkers en assistent leiding gevende, werken zij actief aan natuurbeleving op het kinderdagverblijf. Bijvoorbeeld door hun collegae te trainen, door ouders te informeren over het belang van buitenspelen en natuur(beleving) en door het onderhouden van contact met externe natuurorganisaties. zij organiseren het onderhoud van de buitenruimte in de vorm van tuindagen, zij organiseren de aanwezigheid van losse natuurlijke materialen om mee te spelen en zij controleren met enige regelmaat of aan alle kenmerken van het Kwaliteitsmerk Groene Kinderopvang wordt voldaan. Lees meer over Groen Cement metselaars...
  Stacks Image 2755
 • Natuurbeleving centraal

  Open or Close
  Naast de individuele ontwikkeling van elk kind staat natuurbeleving staan bij ons centraal en vormt een vast onderdeel van ons dag-, week- en jaarritme. Ieder kind heeft recht op een groene leefomgeving om in te kunnen spelen, ontdekken, beleven, ontmoeten en ervaren. Wij maken daarom gebruik van natuurlijke (spel)materialen. Iedere dag spelen wij ’s ochtends en ’s middags buiten.

  Natuurbeleving draagt bij aan een gezonde fysieke, sociale en emotionele ontwikkeling waar het kind de rest van zijn of haar leven plezier van heeft. De eerste zeven levensjaren zijn essentieel voor de verdere ontwikkeling van het kind, daarom besteden wij in De Geheime Tuin veel aandacht aan natuurbeleving. Wij leggen de nadruk op de ‘natuur beleven en ervaren’ en minder op de cognitieve uitleg over ‘hoe en waarom’.

  Wanneer een kind de kans krijgt om de natuur met zijn hele wezen te beleven treedt hij het gebied binnen van dromen, wonderen en ontdekkingen en doet het allerlei positieve ervaringen op. Wij noemen dit gebied ‘De Geheime Tuin’.

  Deze ervaringen neemt het kind mee en vormen een stevige basis voor de verdere ontwikkeling tot een vrij en evenwichtig mens. De volwassen mens is hierdoor beter in staat zijn intellectuele - en emotionele vermogens op een zuivere, creatieve en actieve wijze aan te wenden. Hierdoor krijgt hij meer ruimte voor inhoud en zingeving en wordt de kwaliteit van het leven vergroot.

  ‘Opvoeden is de kunst van het herkennen van talenten en de kunst om een klimaat te creëren waarin kinderen zich kunnen ontplooien in een eigen tempo.’
 • Biologische voeding

  Open or Close
  Wij eten en drinken gezond, lekker en biologisch. Voeding is van belang voor de smaakontwikkeling en de opbouw van het fysieke lichaam. Wij besteden veel aandacht aan voeding, omdat wij dit belangrijk vinden. Wij willen dat de kinderen gedurende de dag genoeg energie hebben om te kunnen spelen en zich te kunnen ontwikkelen.

  Om het bovenstaande ook te realiseren hebben wij een voedingsbeleid ontwikkeld, de 8-gouden eetregels, waarbij wij hulp hebben gekregen van Kirsten Toeset van “De Kleine Keuken”, www.dekleinekeuken.com. In ons voedingsbeleid speelt ‘voedzaamheid’ een grote rol, naast plezier en smaak natuurlijk.

  Wij hanteren de volgende 8-gouden eetregels:

  1. Geen geraffineerde suikers of witmelen. Deze zorgen voor pieken en dalen in de bloedsuikerspiegel, waardoor kinderen heel druk of juist heel sloom worden.

  2. Goede vetten uit notenpasta’s en oliën. Fijne brandstoffen zorgen voor een verzadigd gevoel en een geleidelijke afgifte van energie. Daarnaast zijn zij ook goed voor de ontwikkeling van de hersenen.

  3. Home-made. Zoveel mogelijk zelfgemaakte producten, zoals brood, salade, soep of een boekweit-pannenkoek. De kinderen helpen daarbij mee in de moestuin en met het bereiden van de maaltijd. Zo leren zij waar hun eten vandaan komt en zijn de producten zo vers en puur mogelijk.

  4. Wij streven naar 100% biologisch. Dit betekent geen kleur- en smaakstoffen, pesticiden, gifstoffen en antibiotica. Biologische voedingsmiddelen hebben een hogere voedingswaarde en daarnaast is biologische landbouw goed voor natuur en milieu.

  5. Wij houden van Water! Kinderen krijgen genoeg suikers binnen. Daarom leren wij hen om water en lauwwarme thee te drinken. Af en toe wordt er een uitzondering gemaakt met een glaasje troebel, biologische appelsap, die wij verdunnen met water. Tijdens de lunch krijgen onze kinderen daarnaast volle melk of rijstmelk.

  6. Veel fruit en groenten. De kinderen eten ’s morgens samen fruit. Bij de lunch geven wij aan de kinderen naast een broodmaaltijd ook rauwkost, een kopje zelfgemaakte soep of een omelet met groenten. Deze zitten allemaal vol met vezels, vitaminen en mineralen.

  7. Tussendoortjes met voedingswaarde. De kinderen krijgen geen snoep, wel geven wij hen (gedroogd) fruit, rijstwafel met geitenkaas of notenpasta, rauwkost of yoghurt. Dit zorgt voor een gebalanceerd energieniveau.

  8. Samen aan tafel! Wij hebben vaste eetmomenten waarop de kinderen samen eten. Het is een rustmoment van de dag, waarop wij even stil staan bij de herkomst van wat er op tafel staat. Dit is iedere keer weer een feestje!

  Het kan voorkomen dat uw kind bepaalde dingen niet mag eten of drinken. In overleg met de leidsters kan er dan naar een alternatief worden gezocht.